Un passatge de vermell : del rodatge al muntatge

Un passatge de vermell : del rodatge al muntatge

És pràcticament el final del film. Pierrot porta a Marianne, ferida de bala fins l’habitació i la deixa caure al llit. Segueixen dos plans: el del rostre de Marianne travessat de vermell girant-se cap a Pierrot (i cap a la llum) abans de morir i una pàgina vermella del diari de Pierrot.

“No és sang, és vermell” deia Godard, a qui recordem en una cèlebre fotografia pintant de vermell el rostre d’Anna Karina/Marianne.

Rodatge del Pla 30/4

Està filmat amb una òptica 32mm, van fer 4 preses completes entre les 15h i les 15h25.

En el quadern de script Suzanne Schifman indica el moviment de càmera « Léger → et ↓ recadrage - entre Pierrot pose Marianne sur lit » (‘Lleuger i.renquadrament – entra Pierrot i deixa a Marianne damunt el llit’). A la dreta dibuixa la planta. En el dibuix situa el gosset de peluix sobre la tauleta de nit i la jaqueta (‘veste’)  vermella sobre la cadira. Potser mai no hi hem fet atenció al veure el pla. Però són importants. En primer lloc, perquè Marianne mor junt amb el seus atributs: el vermell i el gosset. En segon lloc, perquè la jaqueta hagués jugat un paper important en el pla següent (30/5). Ho descobrim a les notes de script.

El muntatge

En el muntatge, el pla 30/5 està tallat abans que la jaqueta vermella cobreixi el rostre. Però és una altre vermell que finalment ve a “cobrir” el pla, i així el rostre: el vermell del diari de Pierrot.   

Tot seguit, serà un pla blau del diari el que seguirà el rostre de Pierrot, pintant-li de blau el rostre.

Gràcies als documents podem assistir al rodatge i al muntatge: saber com estan tallats els plans i, el que és encara més emocionant, descobrir com una idea de rodatge (cobrir el rostre amb una taca vermella) es converteix en una idea de muntatge (“cobrir” el pla amb un altre pla vermell).

Fotogrames de la seqüència
Rodatge del Pla 30/5

Està filmat amb una òptica 50mm, van fer 7 preses, sis d’aquestes, completes. En les notes Schiffman apunta «manque une remarque de Pierrot off (genre "Belle mort pour pour une belle fille") qui sera fait pour la suite. » (‘Falta una observació de Pierrot off (tipus ‘Bella mort per una bella dona’) que es farà més endavant’).

D’aquest pla Schiffman anota a les notes de rodatge « Repris en TGP. Tête de Marianne mourant – la veste rouge vient couvrir son visage à la fin » (‘Reprès a PPP. Rostre de Marianne morint la jaqueta vermella cobrirà el seu rostre al final’). Això ens dona dues informacions precioses. La primera, que el pla es va rodar en continuïtat de moviment (raccord) com l’anterior, per poder muntar-se generant la sensació de continuïtat si interessava. En segon lloc, que aquest primeríssim pla acabava amb la jaqueta (anotada amb precisió a la planta del pla 30/4) cobrint el rostre.  

La seqüència [104']

Pierrot le fou: Procés de creació