La llista de seqüències

La llista de seqüències

La llista de seqüències és un document bàsic en la preparació d’un rodatge. En una única pàgina podem veure l’estructura de la pel·lícula, el seu esquelet.

A la llista de Pierrot le fou s’hi detallen trenta-una seqüències, numerades i descrites molt sintèticament. Aquesta numeració serà fonamental durant el rodatge, ja que determina la nomenclatura de les seqüències/plans rodats.

En general, quan es filma un pla s’anomena amb el número de seqüència / el número de pla (els plans de la seqüència 10 són 10/1, 10/2, 10/3). Així és a Pierrot le fou, amb l’excepció dels anomenats PP [Plans-Paysage - Plans-Paisatge] i alguns dels plans de quadres, revistes o cartells (Inserts - Inserts) que no tenen una posició prèviament assignada en la pel·lícula. 
A l’organització del rodatge, els documents del quadern de script i les històries de plans podeu veure l’enumeració dels plans i la seva correspondència amb aquesta llista de seqüències.

Variacions entre el guió i la llista de seqüències (en el rodatge i en el muntatge)

Hi ha molt poques variacions entre el guió i la llista de seqüències.

L’únic canvi estructural està en l’ordre de les seqüències d’”amor nocturn i vida de Robinson”. És significatiu perquè l’ordre d’aquestes seqüències es tornarà a modificar també en el rodatge i en el muntatge. Godard les repensa en cada fase del procés.

La segona variació respon a una necessitat pràctica. En les dues seqüències finals del guió es succeeixen accions i localitzacions molt diferents. En la llista aquestes dues seqüències es desglossen en cinc per organitzar el rodatge

Escena d’amor nocturn i vida de Robinson

En el guió, després de la seqüència de l’entrada del cotxe al mar (XII), les seqüències estan descrites en el següent ordre: “escena d’amor nocturn entre ells, a la platja” (XIII), inici de la vida de Marianne i Ferdinand vora el mar (XIV), visita al poble costaner i inici de les discussions (XV). En la llista de seqüències, hi ha un canvi d’ordre. La seqüència 13 és la de l’inici de la vida de Robinson; la 14, “l’escena d’amor nocturn a la platja”; i la 15, la segona part de la vida de Robinson, desglossada en tres moments (disputa, poble, fi). Aquestes es podien haver dividit en tres seqüències, però per Godard és important mantenir-les en un únic bloc: el del trencament de la parella, integrat per diversos moments o escenes.

En el rodatge. Es bonic descobrir que quan Godard filma l'escena de amor nocturna, numerada 14 a la llista, assigna als plans els números (12/8 i 12/9), tornant-la a situar en el lloc original del guió, després de l’entrada del cotxe al mar (12/06 i 12/07). I quan filma un pla de la lluna, molts dies després, sap que serà per aquella escena i li assigna el número 12/50. Els dos únics plans anomenats com a 14 són el pla dels cossos emergint de la sorra (14/1), i els petits caps emergint en el mar (14/2). El primer seguirà l’escena d’amor nocturn i el segon s’intercalarà en la vida de Robinson.

En el muntatge.  En el guió i en la llista de seqüències estan separades la vida “primitiva” (13) i l’inici de la tensió de la parella i visita al poble (15). Aquesta nomenclatura es manté en el rodatge. En el muntatge, alguns dels moments de la seqüència 15 passaran a formar part de la seqüència 13

Plans (una tria) en l’ordre de muntatge i amb la numeració del rodatge
12/06

12/06

12/07

12/07

PP07

PP07

12/08

12/08

12/50

12/50

12/09

12/09

12/15

12/15

14/1

14/1

13/05

13/05

15/03

15/03

14/02

14/02

15/04

15/04

17/05

17/05

15/09

15/09

13/02

13/02

13/02

13/02

El final

La segona variació entre el guió i la llista de seqüències correspon al final del film. En el guió les dues últimes seqüències encadenen moltes accions, com ràfegues que se succeeixen, igual que passa a la pel·lícula. En canvi, a la llista aquestes es subdivideixen per espais segons les necessitats d’organització del rodatge i la producció. La seqüència XXVI del guió es desglossa en dues a la llista: la 26 (persecució i emboscada) i la 27 (la bolera). La seqüència XXVII del guió (que transcórrer des del moll fins al final) es desglossa en quatre seqüències: 28, 29, 31, 31.

Plans (una tria) en l’ordre de muntatge i amb la numeració del rodatge
26/8

26/8

26/2

26/2

26/10

26/10

27/1

27/1

28/5

28/5

29/2

29/2

30/4

30/4

31/1

31/1

Pierrot le fou: Procés de creació