Notes al guió de rodatge

Notes al guió de rodatge

Abans de rodar i durant el rodatge, Carla Simón anotava al guió apunts sobre els personatges, la direcció d’actors, la posada en escena, les posicions de càmera, els plans... És un document molt valuós, que restitueix la pel·lícula pensant-se i fent-se. El document acompanya la cineasta en el dia a dia del rodatge.

 

 

12. INT. CASA ESTEVE I MARGA / HABITACIÓ NENES [15']

“Aquesta és l’escena en què la Frida ensenya les seves nines a l’Anna. Les meves anotacions són sobre la direcció d’actors, per recordar-me la intenció de cada personatge. Quan no es roda cronològicament, em sembla important tenir aquestes notes a mà. També hi ha anotacions sobre l’espai, ja que l’habitació on rodem no corresponia amb unes certes idees espacials que hi havia al guió. A baix, en llapis, hi ha un petit dibuix amb les tres posicions de càmera que planifiquem per a aquesta escena. És una planificació senzilla, per donar espai als moviments de les nenes.”

18 EXT. CASA ESTEVE I MARGA / DIA [23']

"Aquesta és l’escena en la qual la Frida imita la seva mare jugant amb l’Anna. Com que és una escena de joc i ens permetia una certa improvisació, vaig marcar en vermell el diàleg que havia de ser dit d’aquesta manera, aquelles frases que havia recuperat del vocabulari de la meva mare. També vaig marcar el moment a partir del qual podia donar llibertat a les nenes perquè suggerissin el seu propi joc. A baix, en llapis, estan descrits els quatre plans que vam fer, amb la intenció d’intentar filmar tot el joc entre la Frida i l’Anna en un sol pla. Vam fer moltíssimes preses d’aquesta seqüència, cadascuna és diferent i en cadascuna l’Anna proposa un joc diferent. L’última va ser la bona."

 

 

57. INT. CASA ESTEVE I MARGA / HABITACIÓ PARES - NIT [63']

"Aquesta és l’escena en què la Frida i l’Anna se’n van a dormir al llit dels seus pares. De nou, les anotacions corresponen a la direcció d’actors. El dibuix en llapis és el pla de l’habitació de la Marga i l’Esteve. Rodem l’escena en un sol pla, la càmera feia una panoràmica quan les nenes entraven."

 

 

74. INT. CASA ESTEVE I MARGA / CUINA - NIT [79']

"Aquesta és l’escena en què la Frida se’n va de casa. Les anotacions també corresponen a la direcció d’actors assenyalant que les nenes parlessin baixet o que aguantéssim la mirada de l’Anna quan la Frida se’n va. També hi ha nous diàlegs que van sorgir en els assajos i m’agradaven més del que jo havia escrit. A baix, en llapis, hi ha un dibuix amb una única col·locació de càmera. Amb actors tan joves els plans seqüència són difícils, per això hi ha una anotació suggerint una altra opció. Vam aconseguir rodar l’escena tal com està proposat al dibuix."

Recollim quatre pàgines del guió anotat:

  • 12. INT. CASA ESTEVE I MARGA / HABITACIÓ NENES. Quan la Frida li ensenya les nines a l’Anna.
  • 18 EXT. CASA ESTEVE I MARGA / DIA. La Frida imita la seva mare jugant amb l’Anna.
  • 57. INT. CASA ESTEVE I MARGA / HABITACIÓ PARES. La Frida i l’Anna entren a l’habitació dels pares.
  • 74. INT. CASA ESTEVE I MARGA / CUINA. La Frida s’escapa de nit i l’Anna baixa a la cuina.

Notes al guió de la seqüència 12
Notes al guió de la seqüència 18
Notes al guió de la seqüència 57
Notes al guió de la seqüència 74

Estiu 1993: Procés de creació