Referents visuals i notes pels personatges de la Mónica i en Colate

Referents visuals i notes pels personatges de la Mónica i en Colate

‘Imaginar un personatge, trobar la manera de traslladar expressions, moviments, gestos, sensacions, va més enllà de la paraula. És per això que a l’hora de pensar els personatges de la Mónica i del Colate vaig preparar uns documents amb fotografies i fotogrames que, d’alguna manera, parlaven d’ells, posant en imatges diferents moments de la seva vida. Perquè tant la Mónica com el Colate són personatges polièdrics, complexos, amb moltes cares.’

El personatge de la Mónica

‘El personatge de la Mónica ja l’havíem creat amb la Mónica García a Con el viento, però les dues volíem anar més enllà, descobrir més capes.’ 

El personatge d'en Colate

‘Pel que fa al Colate, era un personatge imaginat sobre paper. Compartir aquest document amb el Gonzalo Cunill ens va permetre visualitzar-lo d’una forma més directa a l’hora d’encarnar-lo.’

Dúo: Procés de creació